SGK Danışmanlığı

Kurumsal SGK Danışmanlığı

Şirketlerin tüm SGK işlemlerinde danışmanlık hizmetleri;

• SGK, Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri, İş Kur Denetimlerinde ön hazırlık ve rapor aşamasına kadar geçen sürede danışmanlık hizmeti,
• Ayrılan personellerle oluşabilecek davalık konular hakkında savunma hazırlanması yönünde danışmanlık hizmetleri.

İş Hukuku Danışmanlığı

4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bunlara istinaden yayınlanmış tebliğler doğrultusunda danışmanlık hizmetleri;

• Personel işe başlatma ve personel çıkış işlemleri süreçlerinde danışmanlık hizmetleri,
• Özlük dosyalarının hazırlanması konusunda danışmanlık hizmetleri,
• İş kazası durumunda işverenlere danışmanlık hizmetleri,
• İş Kanunu çerçevesinde dokümantasyon hizmetleri,
• İş davası süreçlerinde önleyici ve tamamlayıcı danışmanlık hizmetleri,
• Çalışma hayatı ile ilgili her türlü teknik danışmanlık hizmeti.