Bordrolama ve SGK Uygulama Eğitimleri

Özlük işleri ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve personel özlük bilgilerini farklı durumlarda yorumlayarak; mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamak. Personel ücret bordrosu kavramı ve 5510 sayılı yeni SGK yasaya göre devreden SGK matrahları hesaplamasında bilgisayar ve elle örnek bordro hesapları yapılarak katılımcılara uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Personel Özlük İşleri, Bordrolama ve SGK Uygulamaları eğitimleri hem bireysel katılımcılar için hem de kurumlar için tertiplenmektedir.

4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Kanuni Zorunluluklar ve Bordro Uygulamaları;

Gerek İş Kanunu gerekse Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bunlara istinaden yayınlanmış tebliğler çerçevesinde personel özlük ve bordro uygulamaları hakkında ki eğitim programı;

• İş Kanunu ve bu doğrultuda yayınlanmış tebliğler ışığında uyulması gereken yasal zorunluluklar,
• İşe alımdan sonra yapılması gerekenler,
• Çalışma yaşamındaki olumsuzluklar karşısında uyarı ve ihtar ile savunma alınması konuları,
• İş akdi fesihlerde yapılması gerekenler,
• Belge ve dosyalama düzeni,
• Arşivlerin düzeni ve önemi,
• Puantaj hazırlama ve yasal çalışma süreleri,
• Fazla mesai ve fazla çalışma süreleri,
• Hizmet sektörü için fiyat analizlerinin hazırlanması ve puantaj ile birlikte okunması,
• Bordro hazırlama örnekleri,
• Ücret hesap pusulası okuma teknikleri,
• Diğer teknik konular.

SGK Müfettişleri, Çalışma Bakanlığı Müfettişleri, İş Kur Denetmenleri ile Yargıtay Kararları Işığında Çalışma Hayatı, Personel Özlük ve Bordro Uygulamaları,

SGK müfettişleri, İş Hukuku avukatlarının da katılımıyla fiili olarak yaşanan süreçler ve çalışma hayatı içindeki tüm yasal zorunluluklar ile personel özlük ve bordro uygulamaları hakkındaki eğitim programı;

• Denetimlere hazırlık ve denetimlerde yapılması gerekenler,
• Çalışma hayatındaki yasal uygulamalar,
• Yargıtay kararları ışığında çalışma hayatı,
• Personel özlük süreçleri,
• Bordro süreçleri,
• Diğer teknik konular.