Yönetim mesajı

Değerli Paydaşlarımız, Kıymetli Çalışanlarımız,

Pozitif Güç olarak uzun yılların birikimi ile sahip olduğumuz tecrübeyi, bugün emin adımlarla devam ettiğimiz kurumsal dönüşüm yapılanmamızla perçinlemenin heyecanını yaşıyoruz. Milli ve kültürel değerlere bağlı, aynı zamanda küresel dinamikler doğrultusunda attığımız adımlarla sektörümüze değer ve yenilik katmayı hedefliyoruz.

Markalaşmaya verdiğimiz önemin ibaresi olan ve faaliyet gösterdiğimiz sektörde bizi farklı kılan en önemli özellik olarak niteleyeceğimiz bu değişim ve dönüşümü gerçekleştirirken gücümüzü değerli çalışanlarımızdan ve iş arkadaşlarımızdan alıyoruz. En önemli katma değerimiz olan insan kaynağımızın özverisi, hep daha iyisini yapma arzusu ve takım çalışması gücümüzün temellerini oluşturuyor. Butik bir yapıda, daha sağlam ve müşteri odaklı yaklaşımımız ile tüm iş ortaklarımıza özel çözümler üretiyoruz.

Sektörde yıllardır süre gelen itibarlı ticari faaliyetlerimizi, bugün artık güçlü bir mali alt yapı ile birleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Sadece ekonomik büyümenin geleceğe değer katmak için yeterli olmayacağını da biliyoruz. Hızla kat ettiğimiz büyüme yolunda kurumsal yönetim ilkelerimizden, bizi var eden değerlerimizden, sürdürülebilirlik politikalarımızdan uzaklaşmadan, teknoloji ve inovasyon ışığında çalışmaya devam ediyoruz. Sektörümüze sağlanacak en değerli katkının da yine eğitim vizyonunda yattığına biliyoruz. Tüm emek ve birikimimizi Türkiye’nin geleceğine yatırmak felsefesiyle eğitimi de ana iş kollarımız arasına almış bulunuyoruz.

Pozitif Güç’ü doğru strateji ve yatırımlarla geleceğe taşırken, bir yandan Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya diğer yandan güçlü ekibimizle tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz.

Neden bizi tercih etmelisiniz?


Misyonumuz

Modern çalışma metotları ve nitelikli insan kaynağımızla müşterilerimizin İhtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, zaman ve enerjilerini asıl faaliyet konularına ayırmalarına yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz

Hizmet sektörüne dinamik ve yenilikçi bir anlayışı getirerek bu sektöre ivme kazandırmaktır.

Kalite Politikamız

Vizyonumuz ve misyonumuz ışığında;

 • Tüm müşterilerimizle uyum içerisinde hareket ederek,
 • Ve işimize ve kişilere saygılı davranarak,
 • Güvenilir, uzman ve kaliteli hizmet vermek,
 • ve Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek

temel felsefemizdir.

İlkelerimiz

 • Müşteri Memnuniyeti
 • Kalite
 • Performans
 • Topluma, İnsana ve Etik Değerlere Saygı
 • Takım çalışması odaklılık
 • Liderlik
 • Yaratıcılık
 • Yenilikçilik
 • Başarı Odaklılık
 • Güvenilirlik

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni 

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nin (“Metin”) amacı, Veri Sorumlusu sıfatıyla Pozitif Güç Personel Hizmetleri Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.  (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan [www.pozitifguc.com.tr] internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit ederek, Veri Sahibi’ni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aydınlatmak ve gereken durumlarda Veri Sahibi’nin rızasını temin etmektir.

İşlenen Kişisel Veriler 

Şirket, Veri Sahibi tarafından Site’nin kullanımı veya üyelik tesisi esnasında otomatik olan ve/veya olmayan yöntemlerle Veri Sahibi’ne ait aşağıda sıralanan ve fakat bunlarla sınırlı olmayan kişisel verileri işbu Metin’de belirtilen veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlemekte ve aktarabilmekte olup, Rızaya Tabi İşlemeleri Veri Sahibi’nin açık rızasının varlığı halinde gerçekleştirmektedir.

 Kimlik Bilgisi

 İletişim Bilgisi

 Kullanıcı Bilgisi

 Kullanıcı İşlem Bilgisi

 İşlem Güvenliği Bilgisi

 Finansal Bilgi

 Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

 Denetim ve Teftiş Bilgisi

 Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

 Olay Yönetimi Bilgisi

 Pazarlama Bilgisi 

Geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Metin ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Veri Sahibi’ne ait kişisel veriler, Şirket tarafından, sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket’in veya Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, Site üzerinden üyelik kaydı oluşturabilmesi ve üyelik oluşturulması esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi, Site’ de sunulan hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi, uygun yazılım sürümünün geliştirilebilmesi ile Site’ ye üyelik halinde Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve Site kapsamında sunulan hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilir; yasal mevzuatın öngördüğü koşullarda hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilir. 
Şirket, işbu Metin ile Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrası ve 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yukarıda belirtilen hallerde kişisel verileri işlemekte ve aktarabilmekte olup, Rızaya Tabi İşlemeleri Veri Sahibi’ nin açık rızasının varlığı halinde gerçekleştirmektedir.

Rızaya Tabi İşlemeler 

Veri Sahibi’ ne ait kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrası ve 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı durumlarda, Veri Sahibi’ nin vereceği açık rıza doğrultusunda, Şirket tarafından, Veri Sahibi’ ne yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Veri Sahibi’ nin hareketleri takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Şirket’e ait internet sitesi ile mobil uygulamaların işleyişinin geliştirilmesi ve Veri Sahibi ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dâhil olmak üzere Şirket’in ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Şirket’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında işlenebilecek ve bu kapsamda Pozitif Güç Personel Hizmetleri Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. ve Şirket’in iş ortakları, tedarikçileri ve hizmet aldığı üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel veriler, Veri Sahibi’ nden site’ nin ziyaret edilmesi, üyelik oluşturulması ve site’ den yararlanılması esnasında elektronik ortamda otomatik yollarla elde edilmektedir. Elde edilen bu kişisel veriler işbu Metinde yer alan amaçlar ve Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasında ve 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca süre boyunca saklayacaktır. 
Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler 

Şirket, 
 kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

 kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

 kişisel verilerin muhafazasını 
sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Veri Sahibi’nin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Veri Sahibi, 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Söz konusu haklara ilişkin talepler, Veri Sahibi tarafından Merkez Mah. Kağıthane Cad. Firuze Sok. DAP Vadi S Blok 13/51 Kat:3 Kağıthane / İstanbul adresine yazılı olarak info@pozitifguc.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirket’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Şirket’in on sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirket, talepte bulunan Veri Sahibi’nden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

Metin’deki Değişiklikler 

Şirket, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.