Taşeron Denetim Hizmeti

Ticari hayatımızda alt işveren -asıl işveren ilişkilerinde yapılan işi veya hizmeti outsource etmek iş hayatımızın bir parçası olmaktadır. Bu çalışma sisteminde meydana gelecek problemlerin çözümünde taşeron denetimi en önemli yere sahiptir. Bu sistem de hem işveren tarafa hem de işi yapan tarafa yüksek değerler ve kazançlar sağlamaktadır.

Hakedişin içeriği, Alt firma ödemeleri, alt firma ücret bordrolarının ve SGK’ ya ilişkin belgeler, fatura içeriğini oluşturan kalemler, cari hesap hareketlerine konu olan diğer hareketler vs… denetlenerek raporlaması yapılır.

Hem Müteahhit firmaya hem de Taşeron firmaya katkı sağlayan bu denetim, kurumların ilerde Maliye ve SGK’ ya karşı karşılaşabilecekleri risklerin önceden belirlenerek azaltılmasını, çözümünün sağlanmasını veya tedbirinin alınmasını sağlamakla birlikte, her iki taraf içinde, güvenle çalışabilecekleri bir çalışma ortamını beraberinde getirmektedir.

Riskleri önceden ortaya koyarak, hesap kapanıp, iş bittikten sonra ortaya çıkacak finansal yükleri ve sürprizleri erkenden tespit ederek, çözüm önerilerinde bulunulur.