Lojistik Depo Hizmetleri

Müşterilerin tahsis ettikleri alanlarda sorunlarını, beklentilerini ve lojistik ihtiyaçlarını tespit ederek, gelen ürünlerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır.

Depolama esas olarak kontrol, teslim alma, yerleştirme, sayım, toplama, kontrol ve gönderme faaliyetlerini kapsar. Depo, katma değer üretilen bir merkezdir. Sevk zamanlarının kısaltılması ve müşteri sipariş sürelerinin azaltılmasında yüksek katkı sağlar. Bu sebeple depo, profesyonel bir bakış açısı ve sistemli çalışmayı gerektirir. Depo, ürünlerin hammadde aşamasından üretim ortamına, oradan da tüketim merkezlerine ve dağıtımına kadar olan bütün bir faaliyetler dizisinin gerçekleştirilmesinde stratejik rol oynayan ara noktalardır. Tedarikçiler, üreticiler, dağıtımcılar ve perakendeciler için depoların önemi büyüktür. Ürünlerin muhafaza edildiği, stoklandığı, korunduğu ve taşımaya hazır hale getirildiği açık veya kapalı alanlara gereksinim bulunmaktadır.

Depo yönetimi tüm lojistik faaliyetler içerisinde en büyük paya sahip alanlardan biridir. Kamyon, römork, konteyner vb. taşıma aracının depoya geliş zamanının planlanması, aracın gelişi ve boşaltılması, ürünün depoya girişi, rafa yerleştirilmesi ve daha sonra ise müşteri emirlerine uygun bir biçimde hazırlanması, depodan çıkış, ürünün araca yüklenmesi, sevkiyat ve müşteri teslimatı aşamaları şeklindedir.

Ürünün belirli bir süre için korunması ve özelliklerini kaybetmemesinin yanı sıra müşteri taleplerinin eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesine dönük tüm çabaları kapsamaktadır. Bu hizmetler; ürünlerin ayrıştırılması, siparişe uygun bir biçimde hazırlanması (etiketleme, barkot, RFID, alarm, ambalajlama, paketleme, vb.) ve birleştirilmesi gibi çok sayıda faaliyeti içermektedir.