SGK Uygunluk Denetimi

Müşterilerimizin İnsan Kaynakları ve/veya Personel departmanlarının, yasalara uygunluk açısından yaptıkları işlemlerin kontrolleri amaçlamakta ve varsa eksikliklerin raporlanarak tamamlanması sağlanmaktadır. Konusunda uzman olan kadrolarla;  “4857 Sayılı İş Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkartılmış mevzuatın”  uygulanmasına yönelik SGK Uygunluk Denetimi hizmeti vermektir. Bu denetim çerçevesinde şirketlerin iş akış şemaları incelenerek personellerin işe giriş işlemlerinden muhasebe kayıtlarına kadar ki süreç denetlenmektedir.