Makaleler

2018 Eylül Ayı İtibariyle Asgari Ücretin Vergiden Etkilenmesi

Gelir vergisi dilimindeki değişiklikten kaynaklı olarak çalışanların eline geçen net ücretin ocak ayında belirlenen net ücretin altına düşmesini önlemek için 11 Haziran 2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazetede Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:303) yayınlanmıştır. Aşağıda yer alan tebliğin beşinci bölümünde ilave asgari geçim indirimi düzenlenmesi açıklanmıştır.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ - Sözleşme bedellerinin Türk parasına çevrilmesi - TÜRMOB açıklaması

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de değişiklik yapılarak sözleşme bedellerinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamamasına ilişkin düzenlemenin usul ve esasları ile bu düzenlemenin istisnalarına ilişkin TÜRMOB tarafından yayınlanan yazı aşağıdaki gibidir.