Makaleler

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa çalışma ödeneği içinde bulunulan genel, sektörel veya bölgesel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerden doğan ve işyerinin normal çalışma saatlerinin 3’te bir oranında azalmaya gitmesi durumunda veyahut süreklilik koşulu aranmaksızın tamamen ya da kısmen 4 hafta süreyle işin durduğu hallerde, üç ayı aşmamak koşuluyla (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlamaktadır. 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)

Muhtasar Beyannamesi ile Aylık Hizmet ve Prim Bildirgesinin 01.10.2018 tarihi itibariyle birleştirilmesi uygulaması bugün resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre 01.07.2019 tarihine ertelenmiştir. Yayınlanan tebliğ aşağıdaki gibidir.