Makaleler

Aday Çırak Devlet Katkısı / 356

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)

23 Kasım 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30604

Karar Sayısı: 356

32 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle Türk Lirasının Değerlendirilmesi Konusunda Damga Vergisi Sirküleri / 22

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Damga Vergisi Sirküleri/22

Konusu: 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında.

Tarihi: 22/11/2018

Sayısı: DV-22/2018-1/Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi

1. Giriş