Makaleler

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle Getirilen Yeni Düzenlemeler

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasını içeren Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 513 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 27 Aralık 2018 Tarih ve 30638 Sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükte olan ve 29 Mayıs 2013 Tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesine Eklenen Madde ile 5 puanlık Hazine desteğine ek olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave indirimden istifade eden bölgelerin 6 puanlık ilave prim indirimden yararlanma süresi 31.12.2018 tarihinde sona ermekte idi.

Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan 6 Puanlık Teşvik Uygulamasının 2019 Yılı Sonuna Kadar Uzatılması Hk.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 503)