Makaleler

İş Kazası Olmayan İşverene Prim Teşviki

31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı 4. mükerrer Resmi Gazete' de yayınlanan "Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile bu konuda işverenlerin yararına sunulan teşvikin uygulama esasları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.