Makaleler

Sağlık Çalışanlarına Fiili Hizmet Zammı Verilmesi

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA FİİLİ HİZMET ZAMMI VERİLMESİ

03/08/2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. Buna hitaben “Sağlık Çalışanlarına Fiili Hizmet Zammı Verilmesi” hususunda dikkat edilecek bazı noktalar bulunmaktadır.

 1- Uygulamadan Faydalanacaklar;

SGK Genelgesi 2018/17 – Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma

Geriye yönelik teşviklerin Ocak 2019 ayını beklemeden cari dönem borçlarından mahsubu yapılacaktır. Söz konusu uygulamaya ilişkin SGK genelgesi aşağıdaki gibi olup ilgili madde;

"3.2.2.Hesaplanan Tutarın İşverenin Borcuna Mahsubu

2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin olmak üzere 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ünitece yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan fark prim tutarlarının mahsup işlemleri 5510 sayılı Kanunda belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır.