Makaleler

SGK Genelgesi - Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri

Söz konusu değişiklikle birlikte, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarına istinaden işyeri tescilleri otomatik olarak yapılmaya başlanmış ve uygulamanın usul ve esasları 16/3/2018 tarihli ve 2018/11 sayılı Genelge ile belirlenmiştir.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Kayıt ve Şirket Yetkililerinin Tanımlanması Hk.

06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı resmi gazete ile yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği çerçevesinde yetkilendirilen PTT kurumu sistemin alt yapısını oluşturmuş ve gerek güncelleştirme gerekse de aktifleştirme kayıtlarına başlamıştır. Bu minvalde dün basın aracılığı ile Adalet Bakanlığı UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) üzerinden tebligat gönderiminin başladığını duyurmuştur.

SGK Genelgesi 2019/7 – 7166 Sayılı Kanun Ücret Prim Desteği

01.02.2019 ile 31.04.2019 tarihleri arasında işe başlatılan personellere için işverene sağlanacak olan ücret teşvikine ilişkin kurum genelgesi yayınlanmıştır. İşverenin borçlarına mahsubu Aralık 2019 ayına kalmadan cari ayı takip eden aydan sonra anılan teşvik tutarı prim, işsizlik ve damga vergisi borçlarına mahsup edilecektir. Daha detaylı bilgi ve örneklere aşağıdaki kurum genelgesinden ulaşabilirsiniz.