İşkur Yeni İstihdam Desteği “İşe İlk Adım Projesi”

İstihdamı artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında İŞKUR tarafından açıklanan yeni istihdam teşviki yeni mezun gençlerin işe alınması durumunda destek sağlayan ve işbaşı eğitim programı ile birlikte uygulanan bir proje olarak düzenlendi. İŞKUR, iş bulmak için İş ve Meslek Danışmanlarına müracaat eden yeni mezunları, bu destek kapsamında işyerlerine yönlendirecektir. Aynı şekilde, işverenler de bu destekten yararlanmak için genç mezunlara İŞKUR aracılığı ile ulaşabilecektir. İŞKUR aracılığı olmadan da şartları sağlayan işçiler için bu proje kapsamında destekten yararlanılabilecektir.

Destekten faydalanabilmek için;

• Son 2 yıl içerisinde yüksekokul veya fakülte mezunu olmaları

• 18-29 yaş aralığında olmaları gerekmektedir

Başvuru sahipleri öncelikle iş başı eğitim programı kapsamında istihdam edilecekler. İş başı eğitim programı boyunca katılımcıların sigortası İŞKUR tarafından başlatılacak, fakat bu süre için sigorta kapsamı yalnızca genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hastalığı sigortası kolunda olacaktır. Aynı zamanda, ücretler de İşbaşı eğitim programı süresince İŞKUR tarafından günlük olarak işçilere ödenecek. Ücretleri İŞKUR tarafından karşılanan işçilerin en az 6 ay boyunca istihdam edilmesi gerekmektedir. 6 ay sonunda çalıştırmaya devam eden işyerlerinde ise İŞKUR 1 yıl daha ödeme yapmaya devam edecektir.

İş başı programı bittikten sonra ilk 6 ay işçileri istihdam eden işverenlere, bu ücretler için net asgari ücretin %50’si kadar İşsizlik fonundan destek aktarılacak. Çalışanları 1 yıl daha çalıştıracağını garanti etmesi durumunda ise destek 1 yıl boyunca net asgari ücretin %25’i şeklinde devam edecektir.

İşe ilk adım projesi kapsamında;

Muhabirlik mesleğinden 9 ay, imalat ve bilişim sektöründe 6 ay, diğer sektörlerde 3 ay ve tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde çalışanlar Milli Eğitim Modülüne göre belirlenecek sürelerce çalışacaktır. Bahsi geçen bu sektörlerde çalışan işçilerden bilişim sektöründe çalışan işçilere günlük 75 TL geriye kalan sektörlerde çalışanlara ise günlük 61,65 TL günlük ödeme yapılacaktır. 

İşbaşı eğitim programının tamamlanmasının ardından işyerinde işbaşı eğitim programı kapsamında çalışanların en az %50’sinin kalıcı olarak istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu süreçte ödenecek ücretin %50’si İşsizlik sigortası tarafından karşılanacak ve istihdama devam edilmesi durumunda 12aylık bir periyot boyunca asgari ücretin %25’i yine işsizlik sigorta fonundan karşılanmaya devam edecektir.

Dikkat edilmesi gereken bir başka durum ise bu program kapsamında destekten yararlanmak isteyen işyerlerinin, işbaşı eğitim desteğinden sonra çalışan sayılarında azalma olmaması gerekmektedir.

Programa Başvuru Süreci

Projeden yararlanabilmek için 01.08.2013 – 31.12.2018 tarihleri arasında programın başlamış olması gerekmektedir. Uygun şartlara sahip kişilerin istihdamı sonrası işçi ve işveren arasında “İşbaşı eğitim programı sözleşmesi imzalanır ve İŞKUR il müdürlüğü tarafından onaylanır.

Zorunlu istihdam süreci sonrası programdan yararlanmak isteyen işverenler ile İŞKUR il müdürlüğü arasında İsteğe bağlı istihdam sözleşmesi imzalanarak destekten faydalanılabilecektir.

İŞKUR tarafından sağlanan destek toplu olarak işverene ödenecektir.