Gecikme Zammı Artışı Hakkında

29 Haziran 2019 tarih 30816 sayılı Resmi Gazete ile 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Hakkında Usulu hakkında kanunda %2 olarak uygulanan Gecikme Zammı oranı; 01.07.2019 tarihinden geçerli olmak üzere %2,5' e yükseltilmiştir.