Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi / İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI

Değişen ve farklılaşan rekabet ortamı ve yönetim  teknikleri  kurumlarda insan kaynakları yönetimini  daha da stratejik bir unsur haline getirmiştir. Bireysel ve kurumsal gelişim sürecini sürdürülebilir rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur.

Farklı sektörlerden oluşan katılımcıların tecrübelerinin paylaşıldığı bu program, güncel teorik bilgilerin yanı sıra vaka çalışmaları ve uygulanabilir bir insan kaynakları projesi yapılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Kimler için / Kimler Katılmalı?

İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmak ve alanında profesyoneller yetiştirmek amacıyla tasarlanan programa;

Kariyerine İnsan Kaynakları alanında yön vermek isteyenler,

İnsan Kaynakları Uzmanı olup kendini geliştirmek isteyenler,

Kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyenler,

Farklı birimlerde ve mesleklerde olup ekip yöneten tüm yöneticiler katılabilir.

Eğitim İçeriği ve Eğitmen Kadrosu

 • Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması ve Yönetimi 

           Doç. Dr. Levent Şahin – İstanbul Üniversitesi

 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Çalışma Psikolojisi

          Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU – İnsan Kaynaklarında Yönetim Felsefesi ve Etik İlkeler

 • İnsan Kaynaklarında Personel Seçme-Yerleştirme

           Yasemin DOLAPÇIOĞLU – Biruni Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürü

 • Yetenek Yönetimi ve Kariyer Planlaması

          Öğr. Gör. Ayşen LAÇİNEL – AL Danışmanlık Genel Müdürü, Marka Yönetimi ve İnsan Kaynakları Danışmanı

 • 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında “İş Hukuku”

          Kurt KOÇAK – Danışmanlık Genel Müdürü Mehmet KOÇAK

 • Özlük İşleri ve Bordrolama

          Murat AYAS – Mali Müşavir SGK Uzmanı

 • Performans Yönetimi, Ücret ve Ödüllendirme Sistemi

          Ali BEKTAŞ – İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanı (Birlikte İK Derneği Y. K. Bşk.)

 • Yetenek Yönetimi ve Kariyer Planlaması

          Öğr. Gör. Yaşen LAÇİNEL – AL Danışmanlık Genel Müdürü, Marka Yönetimi ve İnsan Kaynakları Danışmanı

Detaylı bilgiye https://sem.biruni.edu.tr/?page_id=152 linkinden erişebilirsiniz.

 

 

 • İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi – İş Değerleme

          Gönül DÖNMEZ – Spero İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Müdürü

 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkin İletişim ve Liderlik

          Yrd. Doç. Dr. Nursel AYDINTUĞ Biruni Üniversitesi – E.Nexans Türkiye CEO

 • Sınav ve Sertifika Töreni