Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükte olan ve 29 Mayıs 2013 Tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesine Eklenen Madde ile 5 puanlık Hazine desteğine ek olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave indirimden istifade eden bölgelerin 6 puanlık ilave prim indirimden yararlanma süresi 31.12.2018 tarihinde sona ermekte idi. Beklenildiği üzere 26 Aralık 2018 Tarih ve 30637 saylı Resmi Gazetede yayımlanan 503 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31.12.2019 tarihine kadar 1 yıl süre ile uzatılmıştır.