2019 Bordro Hesaplamaya Esas Rakamlar

Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

18.000 TL’ye kadar

% 15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası

% 20

148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası

% 27

148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası

% 35

 

Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları

Taban (01.01.2019-31.12.2019 Tarihleri arası)

2.558,40

Tavan (01.01.2019-31.12.2019 Tarihleri arası) (85,28×7.5×30)

19.888,00

 

 

Sakatlık (Engelli) İndirim Tutarları ve Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Oranları

– Birinci derece engelliler için

1.200,00

– İkinci derece engelliler için

650,00

– Üçüncü derece engelliler için

290,00

 

 

Ücretlerde Damga Vergisi Oranı

01.01.2019 Tarihinden İtibaren

Binde 7,59

 

Yemek Yardımı Muafiyeti (Gelir Vergisi Yönünden)

193 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

19,00

 

Asgari Ücret

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2019 – 31.12.2019)

2.558,40