2019 Asgari Ücret Desteği ve Bölgesel Teşviklerin Süre Uzatımı Hakkında

Birçok işverenin merakla beklediği asgari ücret desteğinin 2019 yılında da devam edip etmeyeceği ile ilgili soru işareti 7162 sayılı "GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" ile giderilmiş oldu. Mezkur kanunun 10uncu maddesi kapsamında;

  1. 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 Türk lirası (6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 Türk lirası) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  2. 2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için yine aynı işyerinin 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları arasında 5510 sayılı kanunun 4/1-a maddesi kapsamındaki sigortalı sayısının aylık ortalaması;

  1. 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL
  2. 500 'ün altında olan işyerleri için günlük 5,00 TL

olarak uygulanacaktır.

 

Örnek - 1;

İşyerinin 2018/Ocak ila 2018/Kasım döneminde 10 aylık çalışan sayısının ortalaması 650,

İşyerinde 2018/Ocak döneminde bildirilen sigortalılardan sigorta primine esas kazancının 1 günlük tutarı 102 TL altında olan çalışanların toplam sigorta prim gün sayısı 9265,

İşyerinde 2019/Ocak döneminde bildirilen sigortalıların sigorta prim gün sayısı 11.240.

Bu varsayımda işyerinin 2019/Ocak dönemi için hak edeceği asgari ücret desteği = 3,36 (çalışan ortalaması 500 üzerinde) x 9265 (Aynı ayın bir önceki yıldaki kritere uyan sigorta gün sayısı) = 31.130,40 TL olacak.

 

Örnek - 2;

İşyerinin 2018/Ocak ila 2018/Kasım döneminde 10 aylık çalışan sayısının ortalaması 350,

İşyerinde 2018/Ocak döneminde bildirilen sigortalılardan sigorta primine esas kazancının 1 günlük tutarı 102 TL altında olan çalışanların toplam sigorta prim gün sayısı 7142,

İşyerinde 2019/Ocak döneminde bildirilen sigortalıların sigorta prim gün sayısı 8645.

Bu varsayımda işyerinin 2019/Ocak dönemi için hak edeceği asgari ücret desteği = 5,00 (çalışan ortalaması 500 altında) x 7142 (Aynı ayın bir önceki yıldaki kritere uyan sigorta gün sayısı) = 35.710,00 TL olacak.

 

Örnek - 3;

İşyerinin 2018/Ocak ila 2018/Kasım döneminde 10 aylık çalışan sayısının ortalaması 650,

İşyerinde 2018/Ocak döneminde bildirilen sigortalılardan sigorta primine esas kazancının 1 günlük tutarı 102 TL altında olan çalışanların toplam sigorta prim gün sayısı 9265,

İşyerinde 2019/Ocak döneminde bildirilen sigortalıların sigorta prim gün sayısı 8.240.

Bu varsayımda işyerinin 2019/Ocak dönemi için hak edeceği asgari ücret desteği = 3,36 (çalışan ortalaması 500 üzerinde) x 8.240 (Aynı ayın bir önceki yıldaki kritere uyan sigorta gün sayısı bu yıl aynı ayda bildirlen toplam prim gün sayısından daha fazla olduğu için düşük olanı alacağız) = 27.686,40 TL olacak.

 

Örnek - 4;

İşyerinin 2018/Ocak ila 2018/Kasım döneminde 10 aylık çalışan sayısının ortalaması 350,

İşyerinde 2018/Ocak döneminde bildirilen sigortalılardan sigorta primine esas kazancının 1 günlük tutarı 102 TL altında olan çalışanların toplam sigorta prim gün sayısı 7142,

İşyerinde 2019/Ocak döneminde bildirilen sigortalıların sigorta prim gün sayısı 6515.

Bu varsayımda işyerinin 2019/Ocak dönemi için hak edeceği asgari ücret desteği = 5,00 (çalışan ortalaması 500 altında) x 6515 (Aynı ayın bir önceki yıldaki kritere uyan sigorta gün sayısı bu yıl aynı ayda bildirlen toplam prim gün sayısından daha fazla olduğu için düşük olanı alacağız) = 32.575,00 TL olacak.

 

Bu alacaklar ilgili ayı takip eden ayın prim ödemesinden mahsup edileceği için 2019/02 dönemi prim borcu ile birlikte mahsup gerçekleşecek. 2019/02 döneminin bildirgeleri sisteme 23.03.2019 tarihinde en son girilebileceğinden 2019/01 dönemi asgari ücret desteği en erken 23.03.2019 tarihi itibari ile işleme alınabilecek. Yıl boyu bu şekilde yaklaşık 2 ay geriden gelerek son mahsup 2020/01 dönemi prim borcundan 2020 Mart ayında yapılarak uygulama sonlanacak.

Örneklemeler çoğaltılabilir. Yukarıdaki örnekte Toplu İş Sözleşmesine tabi olmayan işyerleri için yapılmıştır. Uygulamanın mevzuatı biraz karışık görünse de SGK bu hesaplamaları geçen yıllarda olduğu gibi otomatik olarak yapıp mahsubu da otomatik olarak gerçekleştireceğinden, bu bilgilendirme bütçe çalışmalarınızda yardımcı olacağı düşüncesi ile hazırlanmıştır.

Ayrıca daha önce 5510 Sayılı Kanunun 81inci maddesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle bazı illerdeki işyerleri için ilave olarak verilen %6 teşvikin (46486, 56486, 66486 kanun türü bildirgeler) 31.12.2018 tarihinde sonlanmasına rağmen 25.12.2018 tarih 503 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu teşvikten yararlanma süresinin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.